PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

XLVI sesja Rady Miasta Zgierza (27 lutego)

27 February 2014

O godz. 10.00 rozpocznie się lutowa sesja Rady Miasta Zgierza. Zapraszamy do śledzenia relacji.

Na sali obecni są już radni i radne, za kilka minut sesja powinna się rozpocząć.

Przewodniczący Jarosław Komorowski prosi o wyciszenie rozmów i otwiera sesję. Wita wszystkich zgromadzonych. Sesja rozpoczęła się minutą ciszy m. in. z powodu wydarzeń na Ukrainie oraz święta państwowego poświęconego żołnierzom wyklętym. Przewodniczący wspomina także o zmianie komendanta powiatowej policji, dziękuje mu za służbę i życzy pomyślności. Jest też nowy komendant – pani Iwona Lewandowska, przewodniczący RMZ składa jej gratulacje z powodu objęcia funkcji. Z pracy w Urzędzie Miasta rezygnuje Maria Tałajko, naczelniczka Wydziału Urbanistyki, przechodzi do pracy w Starostwie Powiatowym, w podziękowaniu za współpracę otrzymała kwiaty.

Głos zabiera radna Grzelak-Makowczyńska dziękuje za miłe słowa w związku z narodzinami jej synka, przygotowała z okazji “tłustego czwartku” pączki dla wszystkich obecnych.

Przewodniczacy RMZ odczytuje pismo, w którym Prezydent Iwona Wieczorek informuje, że nie będzie obecna dzisiaj na sesji, ponieważ uczestniczy w konferencji poświęconej gospodarce, przedsiębiorczości i samorządowi w Warszawie, zaproszenie otrzymała od wicepremiera Janusza Piechocińskiego.

10.22 – Zgierska łuczniczka Justyna Mospinek-Kluz otrzymuje stypendium sportowe. Odczytywane są jej osiągnięcia – udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy, rekordy Polski. Nagrodę wręczają zgierscy prezydenci i przewodniczący Rady.

10.25 – Kolejny punkt to rozstrzygnięcie II edycji konkursu “Miejsca Przyjazne Seniorom”. Wyniki ogłosi Alina Andrzejewska-Łęcka, prezeska Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Komisja rozróżniła zgłoszenia na biznesowe i pozabiznesowe. Wyróżnienia otrzymują: Kolegium Nauczycielskie, Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego, Szkoła Pływania Swiss Speed, Bio Aktiw Uroda, Księgarnia Słowosfera, Starówka Cafe. Komisja postanowiła uhonorować także pozostałych kandydatów: Filia nr 1, 2 i nr 5 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, Prezes STVK “Centrum”, Zakład “Nie zadzieraj z fryzjerem”, McDonald’s Zgierz, Biedermeier Bistro, Restauracja Route One, Fru Fitness, Klub Fit-7, Miejski Ośrodek Kultury, Fabryka Urody, Kawiarnia “Szarlotka Cafe”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zgierzu.

10.38 – Radny Marek Hiliński – W imieniu Klubu PO chciałbym prosić o zwołanie konwentu w trybie natychmiastowym, w związku z tym co otrzymali radni, czyli projektu emisji kolejnych obligacji. Prezydent pisze, że emisja obligacji jest potrzebna dla rozwoju Zgierza, kolejne pokolenia będą musiały te obligacje spłacać. Proszę o zwołanie konwentu. Przewodniczacy Komorowski – Wpłynęło na moje ręce pismo od prezydent Wieczorek wycofujące ten punkt z porządku obrad. Niemniej zwołuję konwent, ogłaszam 15 minut przerwy.

11.08 – Przerwa tradycyjnie przedłużyła się, choć jest szansa na to, że niedługo wrócimy do obrad, na sali pojawiają się uczestnicy konwentu. Przewodniczący zaprasza wszystkich do zajęcia miejsc.

Pojawiła się prośba konwentu, aby przekazać nową strukturę organizacyjną UMZ na dzień 1 marca. Prezydent Bączak: Nie ma zarządzenia zmieniającegostrukturę.

Uwagi do porządku obrad. Wycofany został punkt ws. emisji obligacji, zmiany wnioskuje prezydent Staniszewski. W miejsce tego punktu uchwała ws. gospodarowania odpadami komunalnymi, chodzi m. in. o wyposażenie budynków wielorodzinnych o pojemniki służące do segregacji. Zostaje również zdjęty punkt Sprawozdanie Zespołu do spraw monitorowania i realizacji Strategii rozwoju miasta Zgierza na lata 2008-2015, w szczególności przedstawienie wniosków tego Zespołu. Nie ma osoby mogącej przedstawić tę informację. Komorowski – to jest w porządku pracy Rady. Staniszewski – Może wystarczy państwu informacja pisemna. Radny Kupis- to poważna sprawa, nie powinniśmy przejść nad tym do porządku dziennego.

Radny Mięsok zgłosił projekt uchwałę ws. informacji nt. zniesienia wydziału pracy w Sądzie Rejonowym, rocznie wpływa ok. 350 spraw, brak takiego wydziału byłby kłopotliwy dla mieszkańców miasta i powiatu.

Rada przyjmuje do porządku obrad projekt dot. śmieci, wycofuje punkt dot. strategii rozwoju miasta, przyjmuje również projekt ws. wyrażenia negatywnego stanowiska dot. zniesienia wydziału prawa pracy w Sądzie Rejonowym.

11.26 – Rada przyjmuje protokół z poprzedniej sesji.

Interpelacje i zapytania radnych.

Jarosław Komorowski – Borykamy się z problemami finansowymi, tak jak wiele samorządów, mamy tez nieuregulowane należności. Pobieramy kredyty, wydajemy obligacje, a te należności to ok. 20 mln zł. Samorządy wyposażono w narzędzia windykacji, Zgierz nie ma takiego przywileju i mieć nie będzie, Łódź może to robić i robi to skutecznie, my nie. Za poprzedniej kadencji wystosowane zostało pismo do ministerstwa, ale odmówiono nam. Powinniśmy wrócić do tej sprawy.

Radna Grzelak-Makowczyńska – Zauważyłam, że przezroczyste wiaty przystankowe wyglądają mało estetycznie, należałoby je umyć.

Radna Beata Świątczak nawiązuje do interpelacji dot. drogi publicznej do myjni. Radny Hiliński – Ja mam 7 interpelacji, ale znów pani prezydent jest nieobecna, tak nas cały czas traktuje jako radę. Chciałbym, żeby w przyszłości nie zdarzały się takie “tytuły” jak w jednej z odpowiedzi na moją interpelację.

Radny Tomasz Kupis – Interpelacja ws. podziału środku finansowanych na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowych. Jakimi kryteriami kierowała się pani przydzielając 400 tys. zł na sport?

Radna Bożena Palmowska – Pytanie o ul. Witosa, jak wygląda kwestia inwestycji w  kanalizację w dzielnicy Proboszczewice?

Radny Zbigniew Zapart – W związku z publikacjami w mediach, dyskusjach na komisjach, zwracam się do prezydenta o stworzenie harmonogramu tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego.

Radny Stanisław Skupiński – Kwota wskazana na remont parkingu przy cmentarzu jest zawyżona, w 2013 r. nie było środków w budżecie, ale wydajemy obligacje, więc sądzę, że powinny być w tym roku. Porusza kwestię remontu ul. Witosa, niespełnione zostały obietnice prezydent i Wod-Kan.

Marek Wolski, RO Piaskowice-Aniołów, wnosimy o remont mostów na ul. Miroszewskiej i Piaskowice. Na ostatniej sesji wnioskowaliśmy o przegląd i uzupełnienie ulic na terenie naszego osiedla, otrzymałem odpowiedź, że nie ma pieniędzy. Zrobiliśmy przegląd we własnym zakresie – radny wymienia miejsca, które wymagają oznaczenia. Pytanie odnośnie do studium zagospodarowania przestrzennego, jakie są plany, kiedy będzie wyłożony do wglądu?

Elżbieta Frankowska, RO Adelmówek. Wspomina o wnioskach dot. naprawy ulic na swoim osiedlu.

Radny Marek Sencerek mówi o wiatach przystankowych na ul. Łęczyckiej/Musierowicza. Nawiązuje także do wywiadzie w TV Centrum, zapytano o rocznicę zawalenia się dachu w SP10. -Proszę prezydent o udzielenie wyjaśnień, czym ta katastrofa była spowodowana, czy zawinił człowiek, czy materiał, o ile zostało to ustalone. Powinniśmy to wiedzieć.

Radny Skupiński – Pytanie o przetargi na remonty dróg.

12.00 – Pytania mieszkańców. Komorowski – przypominam o zwięzlości pytań.

Mirosław Kolenda – Mam stosowne dokumenty, warto je pokazać. Zadałem na poprzedniej sesji dużo pytań w związku z gospodarka odpadami komunalnymi. Pyta o poziomy segregacji śmieci w Zgierzu. Czy pani prezydent kontroluje tę gospodarkę odpadami  w Zgierzu? Pytanie dot. placu Kilińskiego i konsultacji, czy na sesji w czerwcu 2012 r. odbyły się konsultacje? Pytanie o Klub Młodzieżowy i wartość realizowanego projektu.

Zofia Niechciał – Porusza kwestię spalarni oraz Eko-Boruty. Wnioskuje, aby sprawdzić poziom zanieczyszczenia i zagrożenia dla zdrowia. Następna sprawa – państwo mówiliście o wiatach, była wiata przy Łódzkiej, Śniechowskiego, pytanie – czy myśli pan, panie przewodniczący, że mieszkańcy się dobrze czują, wiedząc, że nasze miasto będzie wprowadzone w błąd poprzez zespoły tzw. Łódzki Obszar Metropolitarny.

12.35 – Odpowiedzi na interpelacje. Prezydent Staniszewski – Chciałbym poinformować ws. ul. Witosa i Ozorkowskiej, prowadzimy działania przetargowe. Informację przedstawi dyrektor ds. organizacji i marketingu w Wod-Kan, Radosław Gajda. – W marcu nastąpi otwarcie ofert, liczymy na to, że po sprawnym przeprowadzeniu działań, wiosną rozpoczną się prace budowlane i na jesieni będzie można podłączać się do kanalizacji. Udzielę odpowiedzi panu Skupińskiemu “po raz 559.”, nie mając pewności czy to zrozumie. Było pozwolenie na ul. Ozorkowską wydane przez wojewodę, nie było pozwolenie na ul. Witosę, inwestorem jest Gmina Miasto Zgierz. Ulica Przyrodnicza tez nie miała pozwolenia, gdzie inwestorem jest Wod-Kan. Trzy osobne postępowania, wbrew temu co powtarzały władze Starostwa. Starosta naruszając prawo odmówił pozwolenia na te inwestycje, uchylił to wojewoda.

Radny Skupiński prosi o głos, Komorowski nie udziela go. Staniszewski – odpowiedzi na interpelacje będą w trybie statutowym.

12.47 – Komorowski proponuje zwołanie komisji i przerwę, będzie można skosztować przyniesione pączki. Radny Pilarski woli, aby najpierw przegłosować kilka uchwał, a dopiero przerwę zrobić przed wprowadzonymi uchwałami. Radna Świątczak proponuje przerwę obiadową. Radny Kupis – jestem zdania, by przerwę na komisje zrobić później.  Komorowski – proszę o 5 minut na zastanowienie. Mieszkanka Niechciał krzyczy “w ogóle nie szanujecie ludzi”. Komorowski: Ogłoszę przerwę o 14.00.

12.51 – Uchwała ws. a) wstąpienia Zbigniewa Linkowskiego w skład Rady Miasta Zgierza. Komisja Statutowo-Prawna nie ma uwag. Głosowanie – 11 – za, reszta radnych nie głosowała. Następstwem tej uchwały będzie złożenie ślubowania przez Zbigniewa Linkowskiego. Nowy radny zajął miejsce pomiędzy radną Grzelak-Makowczyńską a radnym Pilarskim. Linkowski wyraził chęć pracy w komisjach: Rewizyjnej, Budżetu i Finansów oraz Statutowo-Prawnej. Rada podejmuje uchwały ws. zmiany uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby członków komisji Rady Miasta Zgierza oraz zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza.

Uchwała ws. utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. Opinie pozytywne komisji. Nie ma głosów w dyskusji. 14 – za, 1 – wstrzym.

13.02 – Projekt ws. przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo Kulturowe – priorytet 1 – Ochrona zabytków. Omawia prezydent Staniszewski – chodzi o wyposażenie budynków w Mieście Tkaczy o sygnalizację przeciwpożarową. Opinie pozytywne komisji. Rada przyjmuje uchwałę.

Uchwała ws. przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „Bo tenis jest na topie!” współfinansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Opinie pozytywne komisji. Rada przyjmuje projekt.

Uchwała ws. przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „Uczę się jeździć na łyżwach z MOSiR-em” współfinansowanego przez Fundację Polska Miedź. Radny Hiliński – czy zapis ten nie będzie się wiązał z kolejnym powiększeniem lodowiska? Staniszewski – Mamy na celu naukę dzieci na łyżwach, nie wiąże się to z powiększeniem lodowiska. Radna Kupis-Wojciechowska – w jaki sposób adresaci, dzieci w wieku 5-8 lat będą wybierane do projektu? Staniszewski – Na razie ubiegamy się o te srodki, kryteria będą określane później. Rada przyjmuje uchwałę.

13.13 – Uchwała ws. przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej „Razem więcej” dla Gminy Miasto Zgierz na 2014 rok. Omawia prezydent Bohdan Bączak. Pilarski zgłasza poprawki, “konsumuje je” prezydent. Komorowski – zapraszam też do konsumpcji pączków, nikt nie wyjdzie, jeśli ich nie zje. Radny Skupiński roznosi po sali tacę z pączkami.

Projekt uchwały ws. nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu. Uchwała przyjęta.

Uchwała ws. zapewnienia w 2014 roku środków na realizację projektu pod nazwą „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Mięsok – jaka jest wysokość kosztów w projekcie, jaki jest udział miasta? Bączak: 796 tys. z EFS, 93 tys. z budżetu miasta. Rada przyjmuje uchwałę.

Rada przyjmuje uchwałę wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w 2014 roku, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Uchwała ws. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicy Piątkowskiej 83B i 83C wraz z udziałami w działkach stanowiących drogi dojazdowe położonych przy ulicy Ciosnowskiej 74d i 74i oraz Piątkowskiej 83h i 83t na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna. Rada podjęła uchwałę.

Uchwała ws. wskazania terminu rozpatrzenia skargi na działanie Straży Miejskiej w Zgierzu.

Uchwała ws. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego, z Autopoprawka z dnia 20.02.2014 r. oraz Autopoprawka z dnia 24.02.2014 r.

Skarbnik Robert Zwierzyński zgłasza ten projekt i omawia  zmiany. Radna Kupis-Wojciechowska zadaje pytanie o przychody z niezrealizowanych wydatków, jakie to srodki? Zwierzyński: Są to wolne środki powstałe w wyniku oszczędności i zablokowania wydatków w 2013 r. Radny Kupis pyta o wykorzystanie funduszu kapslowego. Radna Kupis-Wojciechowska prosi o enumeratywne wskazanie tych oszczędności. Zwierzyński – przykro mi, nie mam przy sobie tego zestawienia. Kupis-Wojciechowska prosi o tę informację już po głosowaniu, to nie zmieni jej decyzji. 6 za, 8 przeciw, 6 wstrzym. Rada nie podjęła uchwały, nie przyjmuje zmian w budżecie. Zwierzyński – Chciałbym państwa poinformować, że w uchwale przewidziane były środki dla MOPS na projekt, bez tej zmiany MOPS nie może złożyć wniosku na projekt. Świątczak – My zgłaszaliśmy propozycje, by tego typu zmiany głosować oddzielnie, za częścią zmian jesteśmy, za częścią nie. Pani prezydent nie przystała na naszą prośbę, wobec tego niestety jest taka sytuacja.
13.46 – Prezydent Staniszewski wycofuje uchwałę ws. WPF.

Radny Tomasz Kupis – mam taką myśl, czy nie możemy opiniować zgłoszonych uchwał w ramach pracy rady na sesji, są wszyscy radni. Przewodniczący – była prośba o przerwę, radni potrzebują coś zjeść, biuro Rady musi przygotować dokumenty. Radny Pilarski – może komisje zaopiniują uchwały teraz, natomiast komisja statutowo-prawna przed końcem przerwy.

Przerwa do 15.00.

Tradycyjnie przerwa przedłużyła się, jest 15.25, radni są obecni na sali, ale nadal nie rozpoczynamy posiedzenia.

15.47 – Wracamy po przerwie, radni rozpoczynają pracę.

Radny Pilarski – Po rozmowach chcę zaproponować reasumpcję głosowania ws. budżetu i przesunięć. Za – 13, przeciw – 0, wstrzym. – 0 (nie głosowali radni PO). Wniosek przeszedł. Projekt uchwały będzie ponownie poddany pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu – 12 za, przeciw – 0, wstrzym. – 1. Rada przyjęła poprawki w budżecie. Staniszewski – w związku z przyjęciem budżetu wnoszę o przywrócenie w porządku obrad uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała dot. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029,
Autopoprawka z dnia 24.02.2014 r. Opinie pozytywne komisji. Kupis-Wojciechowska – ponownie pytanie do pana skarbnika, minęły dwie godziny, czy możemy otrzymać informację nt. przychodów, jakie się zwiększyły. Zwierzyński – Dysponuję taką informacją, ale miejcie państwo świadomość, że środki w budżecie nie są trzymane w osobnych woreczkach, środki są trzymane na jednym koncie. Niewykonane, a więc zaoszczędzone, sa środki dot. obsługi zadłużenia, zdrowie, opieka społeczna, suma to 13 mln zaoszczędzonych wydatków i ok. 7 mln mniej dochodów. Radny Mięsok – Panie skarbniku, dlaczego pan używa terminu “opieka społeczna”, powinno zgodnie z prawem mówić się o “pomocy spolecznej”. Radny pyta o obligacje zapisane w budżecie. Zwierzyński – W grudniu przyjmowaliście państwo uchwalę budżetową na 2014 r z zapisanymi obligacjami. Kupis-Wojciechowska  - Wycofał pan obligacje dzisiaj. Zwierzyński – Nie ma to znaczenia, zapisane są obligacje, które mogą byc wyemitowane w tym roku.

Rada przyjmuje WPF.

16.02 – Projekt dot. gospodarki odpadami. Uchwała przyjęta.

Uchwała ws. przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Innowacyjna szkoła kluczem do sukcesu” finansowanego ze środków Programu Erasmus +. Projekt przedstawia prezydent Bączak. Opinie pozytywne komisji. Radni przyjmują uchwałę.

Uchwala ws. w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego planu zniesienia Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Zgierzu. Wnioskodawcą jest radny Andrzej Mięsok. 20 radnych za – uchwała przyjęta.

16.15 – Zakończony został punkt z uchwałami.

Kolejny – Możliwości prawne i faktyczny stan korzystania z gruntów gminnych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

Sprawozdanie przewodniczącego Komorowskiego z działalności pomiędzy sesjami. Omawia również pisma skierowane do Rady. Maciński – dokumenty będą do odczytu w biurze Rady. Radni przegłosowują, żeby przewodniczący nie odczytywał ich teraz. 16 za, 1 przeciw, 1 wstrzym. Dokumenty będą do wglądu w Biurze Rady.

Punkt – Sprawozdanie działalności prezydent pomiędzy sesjami, prezydent jest nieobecna, stąd punkt będzie przeniesiony na kolejną sesję. Radni przyjmują wniosek.

16.18 – Zapytania, wolne wnioski.

Radna Kupis-Wojciechowska – Zwracam się ponownie do pana skarbnika, w przegłosowanej uchwale mamy kwotę 21 tys., która ma zostać pokryta z obligacji. Proszę wskazać uchwałę, która mówi, że te obligacje wyemitujemy. Wycofaliśmy emisję obligacji, a w przyjętym budżecie mamy wpisane, że będzie to z tego pokryte. Zwierzyński – Uchwała budżetowa z 19 grudnia. Jest to zapis określający plan, ta uchwała, która miala być dzisiaj, miała wyłącznie uruchomić procedurę, by zebrać dokumenty, a w budżecie jest to zapisane, bo by się nie zbilansował. Budżet to plan finansowy, a to kiedy wyemitujemy, to zależy od przyjęcia przez państwa tej uchwały.

Andrzej Łaszczewski, RO Nowe Miasto – czy da rade skonstruować spis wydatków, jakie miasto ponosi w związku z uczestnictwem w róznych stowarzyszeniach miejskich, a jakie korzyści? Bączak: Nie ma problemu, możemy to przygotować. Korzyści nie zawsze są wymierne finansowo, bycie w Związku Miast Polskich nie oznacza, że dostajemy pieniądze, ale udział w opiniowaniu różnych rozwiązań, tak, ale to trudno określić.

Radny Aleksander Frach – Mam prośbę do pana przewodniczącego, aby pan dyrektor ds. marketingu i organizacji Radosław Gajda tak zorganizował pracę w Wod-Kan, by spółka po pół roku odpowiedziała na pytanie Komisji Rewizyjnej.

Radny Marek Hiliński – Mam propozycję, aby wprowadzić dzień bezstresowy w Urzędzie, tak jak ma dziś pani prezydent.

Przewodniczący Komorowski – Wniosek dot. windykacji, przewodniczący chce zobowiązac prezydent do działania, by miasto znalazło się na stosownej liście. Pilarski – Nie możemy “zobowiązać”, musielibyśmy podjąć uchwałę, proszę zmienic to słowo. Komorowski – “Zwracamy się do prezydent…”. Rada przyjęła wniosek.

Radny Andrzej Mięsok – Kiedy otrzymał pan pismo od pani prezydent, że jej nie będzie na sesji? Komorowski – Wczoraj. Miesok – Jeśli mamy termin wyznaczony, a pani prezydent wyjeżdża na inne konferencje informując dzien przed, to mam propozycję – otwieramy sesję, robimy przerwę do czasu powrotu pani prezydent. Nie może być tak, że organu wykonawczego nie ma na sesji i obawiam się, że do końca kadencji już nie będzie. Kupis – Każdy z nas zaznacza sobie wczesniej, że będzie sesja, można ubolewać, że pani prezydent tu nie ma. Świadczy to o jej podejściu do nas.

Mieszkanka Zofia Niechciał – Na poprzedniej sesji mówiłam o ul. Irysowej, chcialabym , aby pan skarbnik znalazł pieniądze na wybudowanie tej części, żeby poszedł ruch pasażerski dla Piaskowic. Proszę także znaleźć pieniądze na ul. Łąkową. Dziękuję za uwagę, dziękuję za szacunek.

Zgłasza sie Mirosław Kolenda. Chciałbym wyjaśnić, że rano chciałem pokazać zdjęcia wysypiska na ul. Szczawińskiej, to czynne wysypisko, warto się tą sprawą zająć. Prosiłbym o odpowiedzi na moje pytania, które dziś skierowałem.

16.41 – Przewodniczący zamyka sesję. Dziękujemy za uwagę.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*